top of page
Az FBTSZ egyesíti az innovatív technológiákat a kiegészítő gyakorlattal...

Projektek

”Faddi haszonanyag-feldolgozómű üzem létesítése" HU09-0035-A1-2013

A tervezett beruházást a Felső-Bácska Tározós Szélpark fogja megvalósítani. A vállalkozás 2010-ben alakult, megújuló energiatermeléssel foglalkozik.

Korábbi projektjeit tekintve a kft. a Felsőszentiván-Rém Tározós Szélpark beruházója.

Jelen projektet a Felső-Bácska Tározós Szélpark Kft. projektgazdaként, projektpartner nélkül kívánja megvalósítani.

Please reload

Köszönjük a 

Norvég Alap

támogatását!

A projekt címe: "FOSSZILIS ENERGIAHORDOZÓ KIVÁLTÁSA"

  • A Projekt célja: A beruházás célja egy új, innovatív termelési eljárást magába foglaló technológia hazai fejlesztése. Az helyben előállított, alternatív energia kiemelkedő szerepet kap a műanyagipari melléktermékek, selejtek, haszonanyagok hatékony, gazdaságos visszaforgatásával, a környezetvédelmi technológiák alkalmazásán keresztül segít az alacsony CO kibocsátású energiaellátás területén. Az előállított, nem fosszilis forrásból származő "tiszta és megújuló energia" a helyi vállalkozások energiaigényét elégíti ki. A jelenlegi tevékenységéhez kapcsolódóan (alternatív energia-termelés, a kutatás-fejlesztés, innováció alkalmazása) új szolgáltatási módszer alkalmazása jön létre, mert a fejlesztéssel Magyarországon új, innovatív, "waste-to-energy" projekt-fejlesztési lehetőséget ad. 

Please reload

Projekt száma: 2019-2.1.13-TÉT_IN-2020-00071

Projekt címe: Alkalmazott ipari kutatás az iszapszerű hulladékok termolitikus hasznosítására a Körkörös Gazdaság és biogeokémiai -körforgás érdekében.

Érintett projekt időszak: 2021.07.01-2022.06.30.

1. mérföldkő során megvalósult tevékenységek rövid összefoglalása:

Az 1. mérföldkő során alkalmazott - ipari- kísérletek lefolytatása valósult meg:

1.)    Alapanyag kísérleteket végeztünk különböző összetételű és állapotú iszapszerű alapanyagok esetére, (pl.: települési szennyvíz tisztításából származó deszikált iszap, homokfogóból származó iszapszerű hulladék, rácsszemét, zsírfogó iszap, állati és növényi hulladék anaerob kezeléséből származó kirothasztott anyag, mechanikai-biológiai hulladékkezelés maradéka élelmiszer- vagy élelmiszer feldolgozásából keletkező szerves hulladék, illetve ezek keveréke).

2.)    Paraméter kísérletek során a végtermék(ek) mennyiségét és minőségét befolyásoló paraméterek (hőmérséklet, reakcióidő, nyomás) változtatása mellett, kísérleti terv alapján a berendezés működési paramétereinek beállíthatósága, szabályozhatósága valósult meg.

A projekt ezen szakasza hozzájárult a faddi innovatív szeparációs termokatalitikus kísérleti üzem fejlesztésével az iszapszerű hulladékok ártalmatlanítása és értékesíthető végtermék-előállítás szakmai alapjainak lefektetéséhez, a technológia kidolgozásához és finom beállításához. A projekt keretében a végtermék(ek, főtermék a "bio-char",illetve az olaj és gáz) mennyiségi és minőségi vizsgálata valósult meg a kiinduló anyagok, a reakció paraméterei és az alkalmazott anyagok és azok keverékének függvényében, mivel pl az előállított "bio-car" és az olaj felhasználhatóságát annak minősége befolyásolja mind technológiai, mind környezetvédelmi szempontból. Ezek a hulladékok a víztisztítás hulladékai: olyan anyagok, melyek kezelése nem, vagy csak igen drágán megoldott (ártalmatlanítás), és semmi esetre sem alkalmasak a termékként történő visszaforgatásra a biokémiai ciklusba. A vizsgálatok során ezért egy adott technológia esetében különböző alapanyagok, illetve a különböző alapanyagok különböző arányú keverékei kerültek kipróbálására, annak érdekében, hogy a jövőben – a hatékonyság, hatásfok szem előtt tartásával – az egyes vizsgált üzemek, illetve berendezések esetében bővülhessen a kiindulási anyagok köre.

Eredmény a fentieket tartalmazó jegyzőkönyvek:

- a laboratóriumi mérések analitikai jegyzőkönyvek

- a szeparációs termokatalitikus kísérleti üzem lefutásainak (batch) mérési jegyzőkönyvei a nyomás,hőmérséklet, reakcióidő (paraméterek), illetve az anyagáramok nagyságának, mennyiségének mérési jegyzőkönyvei (szilárdanyagok, olaj, gáz).

A feladat során elvégzett szakmai munka bemutatása:

Alkalmazott kutatás-fejlesztési és innováció elő kísérletek jelentős részét képezte a termokatalitikus - ipari berendezés módosítása és a teszt-mérésre kész állapot biztosítása: a különböző anyagok beviteléhez az anyagok és az eszköz módosítására volt szükség, ezen kívül a paraméterek beállításához eszközök (automatizálás, nyomás- és hőmérséklet-távadók) telepítése valósult meg. Mivel az alapanyagok nagymértékben meghatározzák a műveleti egységek kialakítását, jellemzőit és méretét, ezért az alapanyag vizsgálatok eredményei segítségével határoztuk meg a berendezés végleges műszaki jellemzőit és végeztük el a szükséges műszaki-gépészeti változtatásokat. Itt került sor a nagyobb tömegű “batch”-ek (5 tonna feletti minták) termokatalitikus bontására a települési szennyvíz tisztításából származó iszap és kevert hulladékáramok termikus feldolgozására, konverziójára kimeneti termékké. Alapja a Pannon Egyetem által szolgáltatott alapadatok, szakmai információk és javaslatok a különböző iszapszerű hulladékok és azok keverékei fogadására. Az FBTSZ esetében az előkísérletek a meglévő technológia módosítását jelentették. Ez kiterjedt az inputok elkészítésére (deszikálás, keverés, homoligozálás, szemcseméret redukció), továbbá a termokatalitikus bontás folyamatára (felfutási hőmérséklet, benntartózkodás), illetve az adatok kinyerésére és az automatizálás folyamatára (paraméterek beállítása és adatok on-line rögzítése) is.

 

A kísérletekről készült jegyzőkönyvek a technológiai módosítást és elő-kísérleteket, adatok a méretnövelt kísérleti berendezésben végzett tesztek lefutásáról (hőmérséklet, nyomás, felfutás, benntartózkodás, reaktor forgás sebesség) tartalmazzák, továbbá Kísérleti Tervet a méretnövelt ipari kísérletekre. 

tinywow_C típusú tábla_4433758_1.jpg
bottom of page